shape
shape
shape
shape

 

Etika a kultura v mediální komunikaci

 

Bakalářský studijní program:

Etika a kultura v mediální komunikaci, 3 roky, titul Bc.

 

 

Co je Etika a kultura v mediální komunikaci?

 

Je to úplně nový program na naší fakultě. Je orientován velmi prakticky a je vhodný pro všechny, koho zajímá svět médií a chtěl by v médiích pracovat. Přednášející budou špičky oboru. A kdo by nechtěl studovat u jednoho z nejlepších fotografů, kterého v Čechách máme? Kdo by nechtěl navštěvovat hodiny vedené dramaturgem České televize a mít vyučující, pod jejímž vedením vznikají podcasty Českého rozhlasu? Studovat program Etika a kultura v mediální komunikaci znamená projít ateliéry věnované grafice, webdesignu, audiovizuálním obsahům. Seznámit se s principy mediální komunikace a především s tématy, které s sebou nesou etickou otázku.

 

 

Jak bude studium vypadat?

 

Studium bude propojovat teorii s praxí. Budeš se učit předměty, jako jsou antropologie, psychologie, sociologie nebo etika. Poznáš také poznatky z bloku nejčastěji diskutovaných okruhů v médiích, jako jsou dějiny, náboženství, sociální otázky apod. Budeš navštěvovat ateliéry, učit se pracovat s mediálním obsahem, natáčet, stříhat. Zkrátka získáš důležité poznatky pro budoucí práci v médiích.

 

 

 

Staň se naší studentkou/studentem a podej si přihlášku.

 

Prezenční bakalářské studium »

Kombinované bakalářské studium »

 

Sledovat můžeš ještě další dva zdroje:

Oficiální web fakulty: www.cmtf.upol.cz

Web věnovaný pouze programu Etika a kultura v mediální komunikaci: www.etikavmediich.cz

 

 

 

Co se naučíš?

 

Naučíš se lépe rozumět mediální scéně a eticky rozlišovat její obsah. Zjistíš, jak zadávat tvorbu mediálního obsahu, získáš znalosti z dějin historie, filozofie, spirituality a sociálních proměn ve společnosti. V neposlední řadě ti studium poskytne zázemí pro osobnostní rozvoj a navázání mnoha zajímavých kontaktů.

 

Čím se budeš po vystudování živit?

 

Díky dokonalé rovnováze teoretických a praktických předmětů se ti otevře svět médií. Můžeš se uplatnit jako komunikační specialista v komerční sféře, mediálních domech, neziskových organizacích, zařízeních sociálních služeb, vzdělávacích zařízeních, státní správě, samosprávě, v církevních institucích a v mnoha dalších.

 

Jak budou vypadat přijímačky a kdy budou?

 

Přijímací zkoušky budou dvoufázové. V první etapě napíšeš motivační dopis. (Co tě přivádí ke studiu Etiky a kultury v mediální komunikaci. Máš už nějaké zkušenosti, nápady?) Na základě odevzdaného motivačního dopisu proběhne osobní pohovor, kde budou rozvedená témata tvého zájmu o studijní program. To vše proběhne během jednoho dne.

 

Termín přijímacího řízení bude v červnu.

 

 

Den otevřených dveří

 

Pátek 6. prosince 2019 a sobota 18. ledna 2020

 

 

 

Nejčastější otázky: 

 

Jmenujete se „Teologická“ fakulta. Musím být věřící, abych u vás mohl/a studovat?

Nemusíš. Program Etika a kultura v mediální komunikaci je otevřen každému bez rozdílu vyznání. Spousta našich studentek a studentů není věřících.

 

Kdo mě bude učit?

Jedním z vyučujících je prof. McCormick, který se například zabývá problematikou mladých lidí žijících na ulicích francouzských měst. Prof. Jindřich Štreit je jako přední český fotograf dlouhodobě orientován na práci ve vyloučených lokalitách. Petr Pelikán se zabývá náboženskými reáliemi arabského světa islámu a způsoby jejich komunikace v rámci jiných kultur. To je ale jen malá ochutnávka, věř, že učit tě budou přední odborníci z praxe.

 

 

Zpět na hlavní stránku