shape
shape
shape
shape


Sociální pedagogika

 

Bakalářský studijní program: 
Sociální pedagogika - specializace Výchova ve volném čase (3 roky, Bc.)

 

Navazující magisterský studijní program:
Sociální pedagogika - specializace Projektování a management (2 roky, Mgr.)

 

 

 

Co to je SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA? A jak se liší od Speciální pedagogiky?

 

Máš zmatek v pojmech? Vůbec se ti nedivíme. Nejčastěji se setkáváme s dotazem, jak se vlastně liší Sociální pedagogika od Speciální pedagogiky. Definic je spousta, ale srozumitelně se dá říct, že Sociální pedagogika (tedy program, který ti nabízíme my) se zaměřuje na to, jaký může mít vliv prostředí na děti a dospělé. Zabývá se hlavně výchovným působením v oblastech mimo vyučování a ve volném čase. Sociální pedagog nejčastěji pracuje ve volnočasových zařízeních, zabývá se preventivními aktivitami a programy nebo pracuje v zařízeních ústavní výchovy. Oproti tomu speciální pedagogika se zaměřuje na výchovu a vzdělávání lidí s nějakým druhem postižení.

 

 

 

Proč zvolit Cyrilometodějskou teologickou fakultu?

 

Specializace, která se studuje na naší fakultě, se jmenuje Výchova ve volném čase. Skvělou výhodou je, že budeš studovat současně u nás na CMTF a současně na Pedagogické fakultě UP. Díky tomu tě budou učit největší odborníci na dané specializace a ty poznáš různorodé prostředí. Státnice děláš samozřejmě jen jedny a získáváš titul Bc.
Každý semestr mají studenti praxi v zařízení, které si sami vyberou, podle toho na jakou cílovou skupinu se chtějí zaměřit. A to v rámci celé České republiky. Studenti také mají možnost využít po své praxi supervize.
Podporujeme výjezdy do zahraničí v rámci Erasmu nebo Merrillova programu do Ameriky. Nově je možné studovat i v Číně.
Učíme praktické dovednosti. Poznáš, jak funguje Divadlo fórum jako metoda funkční komunikace. Vyzkoušíš si práci s kompenzačními pomůckami pro jedince s postižením. Na simulátoru stáří si můžeš zkusit, jaké to bude jednou vyjít schody, zažiješ na vlastní kůži, jaké to je být na vozíku nebo se dorozumívat znakovou řečí.

 

 

Nabídka kombinovaného studia


Nabízíme možnost kombinovaného (nebo jak se dříve říkalo „dálkového“) studia. Stejně jako v denní formě budeš sociální pedagogiku studovat ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého a tvoje specializace se bude jmenovat Výchova ve volném čase. Studuje se 3 roky a získáš titul Bc.

 

 

 

Vyučované předměty

 

Studentkám a studentům se líbí, že naše předměty jsou velmi praktické. Reflektují současnou situaci u nás i v zahraničí a spousta věcí se v hodinách zkouší na vlastní kůži. Studovat budeš třeba tyto předměty:


Volný čas a média: mluvíme o vlivu médií na volný čas různých skupin lidí, učíme se odhalovat fake news a diskutujeme, jaký vliv tyto zprávy na jedince mají.


Etická výchova: jaké jsou etické problémy dnešní doby? S čím se potýká společnost a jak těmto otázkám můžeš pomoci ty? Diskutujeme o všech tématech, která hýbou dnešní dobou, jako třeba gender otázka nebo inkluze.


Metodiky zájmových činností: zcela prakticky pojatý předmět, v rámci něhož získáš dovednosti pro vedení různých skupin (dětí, mládeže, ale i seniorů) v oblasti zájmových činností (např. výtvarná výchova, hudební, pohybová, přírodovědná oblast).
Čeká tě také výuka psychologie a spousta praxe v terénu. Budeš tvořit aktivizační program pro seniory, zážitkové programy pro děti a mládež nebo si vyzkoušíš práci streetworkera.

 

 

 

 

Přijímací řízení

 

Přijímací řízení probíhá formou testu studijních předpokladů a motivačního pohovoru. Celkově můžeš získat 100 bodů. 50 bodů z testu studijních předpokladů a 50 bodů za motivační pohovor. U pohovoru budeme zjišťovat, proč se k nám hlásíš a do jakých aktivit ses zapojil/a. Určitě si k motivačnímu pohovoru vezmi s sebou přehled dosavadních aktivit (dobrovolnická činnost, vedení kroužků, praxe mimo školu). Součástí pohovoru je i didaktická úloha (zeptáme se tě, jak bys v praxi řešil/a určitou „situaci“).

 

 

Termíny podání přihlášky
od 1. 11. 2019 do 15. 3. 2020

 

Termíny přijímacích zkoušek
Od 15. 6. 2020 do 19. 6. 2020

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 690,- Kč


Nebuď překvapený, že přihlášku k nám na Cyrilometodějskou teologickou fakultu na specializaci Výchova ve volném čase, budeš podávat na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého. Našim cílem je poskytnout našim studentům to nejlepší vzdělání, proto na programu Sociální pedagogika (Výchova ve volném čase) spolupracujeme přímo s Pedagogickou fakultou. Přihlášku tedy budeš zadávat tam, studium ale garantujeme my.
Přihlašuješ se pomocí ePřihlášky a program hledej v nabídce Pedagogické fakulty.

 

 

Den otevřených dveří


Pátek 6. prosince 2019 a sobota 18. ledna 2020
... určitě nebudou (jako každý rok), chybět palačinky :-)

 

Další informace o DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ najdete zde


 

 

 

Nejčastější otázky: 

 

Jmenujete se „Teologická“ fakulta. Musím být věřící, abych u vás mohl/a studovat?

Nemusíš. Program Sociální pedagogika je otevřen každému, bez rozdílu vyznání. Spousta našich studentek a studentů není věřících.

 

Co mě Sociální pedagogika na CMTF naučí?

Naučíš se spoustu praktických dovedností, které mají široké spektrum uplatnění. Budeš umět připravit různé typy akcí a projektů pro vybranou cílovou skupinu (zážitkové akce pro děti, mezigenerační projekty, zapojení jedinců s postižením do volnočasových aktivit, ale třeba také festival). Budeš odborníkem na otázky výchovy s důrazem na vliv prostředí (zejména v oblastech mimoškolního zařízení a volného času).

 

Kde budu pracovat, až vystuduji?

Naši absolventi se uplatňují v pestré škále zajímavých a oblíbených povolání. Často například jako: Pedagog volného času (domy dětí a mládeže, nízkoprahové zařízení, střediska volného času apod.), Vychovatel (dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, školní družiny, školní kluby), Pedagogický pracovník v sociálních službách, Výchovný poradce na školách a školských zařízeních, Pracovník intervenčních a preventivních programů.

 

 

Zpět na hlavní stránku