shape
shape
shape
shape

 

Teologie

 

Bakalářský studijní program:
Teologická studia + program z Filozofické fakulty UP, 3 roky, Bc.
Teologické nauky (pouze v kombinované formě, 3 roky), Bc.
Náboženství se zaměřením na vzdělávání (pouze v kombinované formě, 3 roky), Bc.

 

Magisterský studijní program:
Katolická teologie, 5 let, Mgr.

 

Navazující magisterské:
Teologická studia + program z Filosofické fakulty UP, 2 roky, Mgr.
Teologické nauky (pouze v kombinované formě, 2 roky), Mgr.
Učitelství náboženství pro základní školy, (pouze v kombinované formě, 2 roky), Mgr.

 

 

 

Studium teologie

 

je vlastně takový Da Vinciho kód v praxi. Bádáte, studujete staré texty. Objevujete v nich nové souvislosti a hledáte, čím by mohly být přínosné současnosti. K dispozici máte nejmodernější technické vybavení, které vám bude pomáhat texty překládat a chápat. Otevřou se vám nové obzory i např. v oblasti filosofie, aktuálních etických otázek, religionistiky, spirituality, pastorace.


 

Jak se uplatním s teologií?

 

Možná ti připadá, že studium teologie bude nudné a neuplatnitelné v praktickém životě. Jenže, co když to tak vůbec není?


Je moderní říkat všechna ta zvučná „buzzword“ dnešní doby. Lidé se chtějí rozvíjet, zlepšovat sebe sama, porozumět si, být zodpovědní k druhým a najít „štěstí“. Všechno toto v teologii po staletí je, jen o tom zkrátka tolik nemluvíme, nefotíme, nepostujeme na instagram, ale skutečně děláme a žijeme. Studovat teologii znamená seznámit se s díly velkých postav historie, naučit se diskutovat, samostatně a kriticky uvažovat, rozumět kontextu a souvislostem. Studovat teologii znamená umět myslet a umět žít. Naši absolventi mají chuť dělat svět lepším, takže práce mají spíš moc než málo. A chceš-li ještě zvýšit svůj záběr, zkus teologii studovat i v kombinaci s jiným programem. Ten si můžeš vybrat z nabídky více než 20 programů Filozofické fakulty UP. Oblíbené kombinace jsou například teologie spolu s žurnalistikou, angličtinou, politologií nebo historií.


Podívej se na katalog studijních programů CMTF a vyber si program, který ti nejlépe vyhovuje.

 

 

 

Přijímací řízení

 

U přijímacího řízení nás zajímá, zda jste disponováni ke studiu. Tedy zda jste zvídaví, otevření, zda se orientujete v aktuálních otázkách společnosti. Zajímá nás, čím žijete, co vás zajímá nebo trápí. Čemu nerozumíte a chcete lépe pochopit – to vše je obsahem motivačního pohovoru. Další požadavky jednotlivých programů k přijímacímu řízení najdete na webu fakulty.

 

Termíny podání přihlášky do 15. 3. 2020 - bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium

 

Termíny přijímacích zkoušek 12. – 20. 6. 2020 - bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 690,- Kč

 

 

Den otevřených dveří

 

Pátek 6. prosince 2019 a sobota 18. ledna 2020

 

 

 

 

Bonus na závěr

 

Na Cyrilometodějské teologické fakultě podporujeme výjezdy studentů do zahraničí. Naši studenti mohou jezdit na praxe do celého světa.


 

 

 

 

Nejčastější otázky: 

 

Teologie na mě působí trošku jako „sekta“, mám obavy se na CMTF přihlásit.

Nejsme podivíni, kteří jsou schovaní za velkými vraty, chodí v hábitech a bojí se zasmát. Jsme úplně normální lidi, úplně normální vysoká škola, na které se kromě teologických programů vyučují i programy neteologické, otevřené všem – bez omezení víry nebo vyznání. Doporučujeme přijít se podívat na Dny otevřených dveří a přesvědčit se na vlastní oči.

 

Až vystuduji, bude ze mě jeptiška nebo kněz.

Není to tak. Nebo nemusí být. Nabízíme různé studijní programy. Kromě magisterského programu Teologie je to například program Teologická studia. Ten je vhodný pro laické studenty, kteří kombinují studium teologie s jiným programem Filozofické fakulty UP (angličtina, žurnalistika, politologie, …). Absolventi tohoto programu mají znalosti nejen teologie, ale i jiného vědního oboru, spolu se skvělou schopností argumentace, porozumění a schopností kritického myšlení. Tato varianta je oblíbenou volbou pro mladé věřící, kteří chtějí prohloubit svoji znalost víry a současně se vzdělat v kvalitním a uplatnitelném programu.

 

Čím se budu po vystudování živit?

Naši absolventi se často uplatňují v oblasti médií (díky schopnosti číst a rozumět textům), učitelství a v organizacích, které působí v oblasti sociální, pedagogické, vychovatelské a společenské.

 

 

Zpět na hlavní stránku