shape
shape
shape
shape

 

Sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce

 

2 bakalářské studijní programy:

Sociální práce, 3 roky, Bc. (prezenční i kombinovaná forma)
Mezinárodní sociální a humanitární práce, 3 roky, Bc. (prezenční forma)

 

Navazující magisterský studijní program:

Sociální práce, 2 roky, Mgr.

Má dvě specializace:
1. Sociální práce a rodinou (prezenční i kombinovaná forma
2. Mezinárodní sociální a humanitární práce (pouze prezenční forma)
Tato specializace se v akademickém roce 2020/2021 nebude otevírat.

 

 

Co je Sociální práce?

 

Studijní program pro ty, kteří opravdu chtějí pomáhat lidem – a to co nejlépe a efektivně. Není to klišé, je to každodenní realita našich absolventů. Vystudovat program Sociální práce znamená podílet se na řešení současných problémů společnosti, jakými jsou závislosti, zadluženost, násilí, samota a psychická deprivace. Někdy je to náročné, ale jedno víme jistě. Naši absolventi dělají svět lepším. Jako na jediné vysoké škole v České republice budeš u nás tento program studovat současně s CARITAS - Vyšší odbornou školou sociální Olomouc. Znamená to pro tebe spoustu výhod. Maximální propojení s praxí a dva tituly za tři roky, DiS. na VOŠs Caritas a Bc. na CMTF UP. Podáváš si dvě přihlášky, ale děláš jen jedny přijímačky.

 

 

Co je Mezinárodní sociální a humanitární práce?

 

 Jediný program svého druhu v České republice i ve střední Evropě. Nikde jinde než na CMTF/VOŠs Caritas ho nenajdeš. Naši studenti se v průběhu studia stávají odborníky pro účinnou pomoc při humanitárních katastrofách. Studium je orientováno velmi prakticky a jeho součástí je i psychosociální, sebezkušenostní výcvik a také stáže v zahraničí (zejm. vybrané sociálně a lidsko-právně ohrožené asijské a africké země).

 

 

Co tě Sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce naučí?

 

Pochopíš, jak to ve společnosti funguje. Budeš rozumět sociální problematice a naučíš se řešit situace, se kterými si laik neví rady. Staneš se odborníkem na řešení palčivých celospolečenských témat, jakými jsou např. sociální vyloučení, bezdomovectví, život na hranici chudoby, otázky sociálních dávek, zvládání následků zdravotního postižení a sociokulturního znevýhodnění. Naučíš se, jak profesionálně pomáhat lidem, kteří si nedokáží pomoci sami.

 

 

Čím se budeš po vystudování živit?

 
V současné době je poptávka po sociálních pracovnících vyšší než nabídka, a to v rámci celé ČR – protože je to zákonem regulované povolání a nemůže se dělat jen tak, tedy bez nezbytného odborného vzdělání. I proto mají naši absolventi více než 95% uplatnění, a to jak v sociálních službách (práce s lidmi bez domova, s ohroženými dětmi, v aktivizačních službách pro rodiny ad.), tak i ve státních organizacích (městské úřady, příspěvkové organizace) nebo třeba v organizacích, poskytujících rozvojovou nebo humanitární pomoc v zahraničí (Člověk v tísni, ADRA, OSN atd.)

 

 

 

Den otevřených dveří

 

Pátek 6. prosince 2019 a sobota 18. ledna 2020


 

 

 

Přijímací řízení

 

Přijímací řízení pro Bakalářský studijní program Sociální práci i pro Mezinárodní sociální a humanitární práci probíhá formou individuálního pohovoru. Cílem pohovoru je zjistit motivaci a zájem uchazeče o program, orientaci v současných sociálních problémech společnosti a všeobecný přehled. Ve studijním programu Mezinárodní sociální a humanitární práce je část motivačního pohovoru vedena v anglickém jazyce.

 

Bakalářské studijní programy Sociální práce a Mezinárodní sociální humanitární práce se studují na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci společně s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci. Přihlášku si proto musíš podat současně na CMTF UP přihláška a CARITAS přihláška – VOŠs Olomouc.


Navazující Magisterský studijní program Sociální práce se studuje pouze na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Výuku zajišťuje Katedra křesťanské sociální práce.


Termíny podání přihlášky do Bakalářského studia
první kolo přihlášek do 30. 4. 2020,
druhé kolo přihlášek: 15. 6. – 31. 7. 2020

 

Termíny přijímacích zkoušek
první kolo přijímacích zkoušek: 1. – 3. 6. 2020
druhé kolo přijímacích zkoušek: 25. – 26. 8. 2020

 

Termíny podání přihlášky do Navazujícího magisterského studia je do 15. března 2020 (přihláška zde) 

 

Přijímací řízení probíhá formou písemných testů


Termín přijímacího řízení bude stanoven v období 12. – 20. 06. 2020

 

 

 

 

Zpět na hlavní stránku